Hamba Kahle Mkonto

Album title: 
Mayibuye The Spear of the Nation
Date: 
1978
Source: 
Varagram
Publisher: 
VARAmade in NetherlandsET 44