Hamba Kahle Mkonto

Album title: 

Mayibuye The Spear of the Nation

Date: 

1978

Source: 

Varagram

Publisher: 

VARAmade in NetherlandsET 44